Yhteystiedot

Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku Oy

Rovakatu 29
96200 Rovaniemi
puh. +358405475015

Sähköposti
Palaute

Seksologian jatko-opinnot (35 op)

24.11.2021 – toukokuu 2023

KOULUTUKSEN TAVOITE: 

Tavoitteena ovat seksuaaliterapeutin ammatilliset valmiudet.

Opinnot suoritettuaan opiskelija voi toimia seksuaaliterapeuttina.

 Henkilöllä, joka on suorittanut Seksologian jatko-opinnot, on vähintään opistotason perustutkinnon omaava ja, joka on ollut vähintään 2 vuotta Suomen Seksologisen Seuran jäsen, on mahdollisuus hakea diplomia, Specialist in Sexological Counselling (NACS:n auktorisointi).

 KOHDERYHMÄ:

Terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan perustutkinnon suorittaneet ammattilaiset, joilla on seksologian perusopinnot tai seksuaalineuvojan koulutus (30 op) suoritettuna.

 KOULUTUKSEN RAKENNE:

Seksologian jatko opintojen lähijaksot toteutetaan Torniossa. Opintokäynti on Riihimäelle vankilaan ja Helsinkiin seksuaalirikollisten terapiaan perehtymisestä. Opiskelija tekee kliinisen työn itsenäisesti saaden siihen ryhmätyönohjauksen koulutusryhmässä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

 

PERUSOPINNOT 6 OP

 

1.    Opiskeluun orientoituminen 0,5 op  

Lähiopetus ryhmäopetuksena 12 t

Yksilöohjaus 3 t/ opiskelija/ koko koulutuksen aika

Itsenäinen opiskelu (oman opiskelun suunnittelu)

 

2.    Ammattietiikka1 op

Lähiopetus   12 t

Suoritus: Kirjallisuus ja tehtävä

 

3.    Kehityspsykologinen viitekehys 2 op 

Lähiopetus 12 t

Teemapäivä, jossa on tehtävien pohdintaa.     

Suoritus: Tehtävä ja kirjallisuus

 

4.    Seksuaalilääketiede 2,5 op

Lähiopetus. (asiantuntija lääkärit) 26 t

Suoritus: Tehtävä ja kirjallisuus

SYVENTÄVÄT OPINNOT 29 0P

1.    Seksuaaliterapia ja terapeuttiset lähestymistavat 6 op 

Lähiopetus: 56 t

Ratkaisukeskeinen lähestyminen, skeematerapeuttinen lähestyminen

Tunnekeskeinen pariterapia

Ryhmäterapia

 

Suoritus: Opiskelija osallistuu kontaktiopetukseen.

Suoritus: Opiskelija laatii kaksi terapiakertomusta valitsemistaan asiakkaista, teoreettisia viitekehyksiä hyödyksi käyttäen.

Asiakkaana voi olla yksilö, pariskunta, perhe tai ryhmä.

 

2.    Kliininen työskentely 5  op    

Suoritus: Opiskelijan tekemä kliininen työskentely 100 t

Yksilö- ja pari- ja ryhmäterapia työskentely 100 t, josta voi olla 15 t nettineuvontaa.

                                                                

 

3.    Kriminalisoitu seksuaalisuus 2 op 

Lähiopetus ja opintokäynti Riihimäen vankila ja Helsinki Poikien talo 15 t (sisältyy työnohjaukseen)

Suoritus: Osallistuminen

 

4.    Tutkimustyö 8 op

Lähiopetus 6t

Ohjaus 3 t/ työ

Suoritus: Opinnäytetyö, joka arvioidaan 1 - 5

5.    Työnohjaus 3 op  

Ryhmätyönohjaus 60 t koulutuksen aikana/ opiskelija

 

6.    SAR opinnot ja Oma terapia 3 op, koostuu kahdesta osasta

30 t yksilöterapiaa, jonka opiskelija hankkii ja kustantaa itse 

Lähiopetus:25 t koko ryhmän kesken tapahtuvana, sisältyy koulutukseen, 3 päivän intensiivikurssina

 

7.    Kirjallisuus 2 op = 4000 sivua, opiskelija tekee itse luettelon lukemastaan seksologisesta kirjallisuudesta. 2000 sivua voi olla yleisempää seksologian alan kirjallisuutta ja 2000 sivua seksuaaliterapiaan liittyvää kirjallisuutta.

 

28 lähipäivää

 

Työnohjaukset 1 x / kk tai koulutuspäivien yhteydessä

 

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: Max: 20 henkilöä

KOULUTTAJAT:

Pääkouluttaja:

KM, SHO, et - psykoterapeutti, paripsykoterapeutti, perheterapeutti, kliininen seksologi (vet) (NACS), seksuaalipedagogi (NACS), työnohjaaja (RR), toiminnallisen ryhmätyönohjaaja (MI), skeematerapia opinnot, Irma Tuisku

 

Luento-opettajina:

alan asiantuntijat

Opiskelija kustantaa itse tarvittavan yksilöterapian ja mahdollisen haluamansa yksilötyönohjauksen. Lisäksi opiskelija maksaa itse mahdolliset osallistumiset ja matkakulut valtakunnallisille opintopäiville ja konferensseihin.

LÄHIJAKSOT YHTEENSÄ 28 PÄIVÄÄ

Vuosi 2021

 

  • Syksy 2021:  marraskuu 24-26.11.2021 = 3 päivää

 

Vuosi 2022

 

  • Kevät 2022: tammikuu 19 – 21.1.2022, (3pv), maaliskuu 9 – 11.3.2022, (3 pv), toukokuu 18-20.5.2022 (3 pv) = 9 päivää

 

  • Syksy 2022: elokuu 3– 5.8. 2022 (3 pv) SAR kurssi., syyskuu 8 -.9.9.202, (2pv),  lokakuu 26 – 28.10.2022 (3 pv)  ja  joulukuu 8 – 9.12.2022 ( 2 pv)   = 10 päivää  

 

Vuosi 2023

 

  • Kevät 2023: 6 päivää sovitaan ryhmän kanssa. Helmikuu ja toukokuu