Yhteystiedot

Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku Oy

Rovakatu 29
96200 Rovaniemi
puh. +358405475015

Sähköposti
Palaute

SEKSOLOGIAN JATKO-OPINNOT 40 OP OULUSSA 2017-2019

seksologia_logo.JPG

Koulutuksen tavoite: Seksologian jatko-opinnot suorittanut, vähintään opistotason
perustutkinnon omaava henkilö, voi hakea NACS:n auktorisointia oltuaan kaksi
vuotta Suomen seksologisen seuran jäsenenä.


Kohderyhmä: sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan perustutkinnon suorittaneet
ammattilaiset, joilla on myös seksologian perusopinnot tai seksuaalineuvojakoulutus
(10 ov tai 20/30 op) suoritettuna ja joiden tavoitteena ovat seksuaaliterapeutin
ammatilliset valmiudet.
Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa.


Pääkouluttajat ja ryhmätyönohjaajat:
KM, SHO, ET psykoterapeutti, paripsykoterapeutti, perheterapeutti, ryhmäterapeutti,
kliininen seksologi (VET) (NACS), seksuaalipedagogi (NACS), työnohjaaja (RR),
toiminnallisen ryhmätyönohjaaja (MI) Irma Tuisku


KM (kasvatuspsykologia), aineenopettaja, ET psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti
(NACS), Eriksonilainen hypnoterapeutti, akupunktio (Nada), skeematerapia opinnot
menossa, Muksuoppi kouluttaja, Nina Mömmö- Koskiniemi


Luento-opettajina: alan asiantuntijat


Osallistumismaksu
Osallistujia 18 -20, hinta 3900 euroa
Osallistujia 15- 17, hinta 4200 euroa
Osallistujia 10 – 14, hinta 4700 euroa, joka sisältää opetuksen, opintojen ohjauksen,
pienryhmän työnohjauksen ja tutkimustyön ohjauksen.

Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa: ensimmäinen erä opintojen alkaessa, toinen ja kolmas erä kevään 2018 aikana.
Lisäksi opiskelija kustantaa itse tarvittavan yksilöterapian ja mahdollisen yksilötyönohjauksen ja maksaa osallistumis- ja matkakulut mahdollisille valtakunnallisille opintopäiville ja konferensseihin.


Ilmoittautuminen: opintoihin ilmoittaudutaan sähköpostilla 31.5.2017 mennessä. irma.tuisku@pp.inet.fi ja/tai nina.mommokoskiniemi@gmail.com


Ilmoittautuneet kutsutaan ryhmähaastatteluun, jonka jälkeen valitaan koulutuksen osallistujat. HUOM! Ryhmähaastatteluun tullessaan haastateltavalla on ehdottomasti oltava mukanaan mukaan tutkinto- ja työtodistukset. Koulutus toteutetaan, jos osallistujia on 15. Ryhmään otetaan max 20 osallistujaa.


Tutustuthan huolellisesti perumis- ja keskeyttämisehtoihimme: Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Peruminen tulee aina tehdä kirjallisesti esim. sähköpostilla tai postitse. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu. Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen.


Lisätietoja:

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset: kouluttajat Irma Tuisku p. 040-5475015, irma.tuisku@pp.inet.fi, ja/tai Nina Mömmö – Koskiniemi p.040-5729978, nina.mommokoskiniemi@gmail.com.

KOULUTUKSEN AIKANA JÄRJESTETÄÄN YHTEENSÄ 30 LÄHIOPETUS PÄIVÄÄ, JOIDEN AIKATAULU ON SEURAAVA:

 • Vuosi 2017
 • Syksy: 30.8 – 1.9.2017, 30- 31.10.2017 ja 7-8.12.2017 = yhteensä 7 pv
 • Vuosi 2018
 • Kevät: 29 -31.1.2018, 22 -23.2.2018, 25 -27.4.2017 = 8pv
 • Syksy: 2018, 8 päivää sovitaan ryhmän kanssa
 • Vuosi 2019
 • Kevät: 2019, 7 päivää sovitaan ryhmän kanssa

Seksologian jatko opintojen lähijaksot toteutetaan pääsääntöisesti Oulussa. Opintokäynti on Riihimäen vankilaan seksuaalirikollisten hoito ohjelmaan tutustuen, samoin pedofiilien terapiaan.

Lääketieteen opinnot toteutetaan Rovaniemellä.
Opiskelija tekee kliinisen työn itsenäisesti saaden siihen ryhmätyönohjauksen koulutusryhmässä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:


Opiskeluun orientoituminen 1 op
Lähiopetus ryhmäopetuksena
Yksilöohjaus 3 t/ opiskelija/ koko koulutuksen aika
Itsenäinen opiskelu (oman opiskelun suunnittelu)


Ammattietiikka1 op
Lähiopetus
Suoritus: Kirjallisuus ja tehtävä


Kehityspsykologinen viitekehys 2 op
Lähiopetus
Teemapäivä, jossa on tehtävien pohdintaa.
Suoritus: Tehtävä ja kirjallisuus


Seksuaaliterapia ja terapeuttiset lähestymistavat 8 op
Ratkaisukeskeinen lähestyminen, skeematerapeuttinen lähestyminen
Tunnekeskeinen pariterapia
Ryhmäterapia
Suoritus: Opiskelija osallistuu kontaktiopetukseen.
Suoritus: Opiskelija laatii kaksi terapiakertomusta valitsemistaan asiakkaista, oppimiaan teoreettisia viitekehyksiä hyödyksi käyttäen.
Asiakkaana voi olla yksilö, pariskunta, perhe tai ryhmä.


Kliininen työskentely 10 op
Suoritus: Opiskelijan tekemä kliininen työskentely 140 t, joka koostuu:

 • Yksilö- pari- /tai ryhmäterapia työskentelystä 100 t, työskentelystä voi olla 15 t netin välityksellä tehtyä terapiatyötä.
 • Konsultaatiot ja koulutukselliset luennot 20 t
 • Valtakunnalliset opintopäivät 20 t (opiskelija etsii ja kustantaa itse nämä koulutukset)

Seksuaalilääketiede 2 op
Lähiopetus. (asiantuntija lääkärit),
Suoritus: Tehtävä ja kirjallisuus


Kriminalisoitu seksuaalisuus 2,5 op
Lähiopetus
Suoritus: Osallistuminen


Tutkimustyö 8 op
Lähiopetus
Ohjaus 3 t/ työ
Suoritus: Opinnäytetyö, joka arvioidaan 1 - 5


Työnohjaus 3 op
Ryhmätyönohjaus 75 t koulutuksen aikana/ opiskelija
Oma terapia 2,5 op, koostuu kahdesta osasta
30 t yksilöterapiaa, jonka opiskelija hankkii ja kustantaa itse
25 t koko ryhmän kesken tapahtuvana, sisältyy koulutukseen, 3 päivän intensiivikurssina


Kirjallisuus 2000 sivua, opiskelija tekee itse luettelon lukemastaan seksologisesta kirjallisuudesta.

Seksologian jatko-opinnot 30 op 2016-2017

Lapin kesäyliopisto toteuttaa yhteistyössä Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku Oyn kanssa Rovaniemellä Seksologian jatko-opinnot vuosien 2016- 2017 aikana. Koulutuksen suorittanut voi toimia seksuaaliterapeuttina.

Koulutuksen tavoite:

Seksologian jatko-opinnot suorittanut, vähintään opistotason perustutkinnon omaava henkilö, voi hakea NACS:n auktorisointia oltuaan kaksi vuotta Suomen seksologisen seuran jäsenenä.

Kohderyhmä:

sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan perustutkinnon suorittaneet ammattilaiset, joilla on myös seksologian perusopinnot tai seksuaalineuvojakoulutus (10 ov tai 20/30 op) suoritettuna ja joiden tavoitteena ovat seksuaaliterapeutin ammatilliset valmiudet.

Koulutukseen otetaan enintään 16 osallistujaa.

Kouluttajat:

Pääkouluttaja: Irma Tuisku, KM, SHO, psykoterapeutti (TEO), paripsykoterapeutti, perheterapeutti, kliininen seksologi, (vet), (NACS), seksuaalipedagogi (NACS), perheterapeutti (et) työnohjaaja (RT ry), toiminnallisen ryhmätyönohjaaja (MI)
Luento-opettajina: alan asiantuntijat

Osallistumismaksu:

4290 euroa, joka sisältää opetuksen, opintojen ohjauksen, pienryhmän työnohjauksen ja tutkimustyön ohjauksen. Osallistumismaksu laskutetaan erissä vuoden 2016 aikana.

Lisäksi opiskelija kustantaa itse tarvittavan yksilöterapian ja mahdollisen yksilötyönohjauksen ja maksaa osallistumis- ja matkakulut mahdollisille valtakunnallisille opintopäiville ja konferensseihin.

Ilmoittautuminen:

opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella viimeistään 31.12.2015.

Ilmoittautuneet haastatellaan (ryhmähaastattelu), jonka jälkeen valitaan koulutuksen osallistujat. HUOM! Ryhmähaastatteluun tullessaan haastateltavalla on ehdottomasti oltava mukanaan mukaan tutkinto- ja työtodistukset. Koulutus toteutetaan, jos osallistujia on 10. Ryhmään otetaan max 16 osallistujaa.
Huom! ilmoittaituminen on sitova,tutustuthan huolellisesti perumis- ja keskeyttämisehtoihimme (kohta ammatillinen täydennyskoulutus)

Lisätietoja:

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
kouluttaja Irma Tuisku p. 040-5475015, irma.tuisku(at)pp.inet.fi, www.koulutus-jaterapiapalvelut.net

Koulutusjärjestelyihin, mm. maksuihin ym. liittyvät asiat:
koulutussuunnittelija Päivi Hinno, p. 0400 792 396, paivi.hinno(at)lapinkesayliopisto.fi

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:


Koulutuksen aikana järjestetään yhteensä 27 lähiopetuspäivää, joiden alustava
aikataulu vuoden 2016 aikana(17päivää): 24- 26.2., 20- 22.4., 8-10.6., 24- 26.8., 12 -14.10. ja
1-2.12.2016. Kellonajat tarkentuvat myöhemmin.

Opiskeluun orientoituminen 1 op

Tavoite: Opiskelija saa kuvan opintojen etenemisestä, vaadittavista suorituksista sekä osaa laatia oman opiskelusuunnitelman.

Ammattietiikka 1 op

Tavoitteet: Opiskelija pohtii kulttuurin ja yhteiskunnallisten muutosten merkitystä seksuaalisuuteen. Opiskelija tiedostaa ja ymmärtää ammattieettiset kysymykset terapeuttisessa työskentelyssä ja pohtii omia työskentelytapojaan vastuullisesti ja eettisesti. Opiskelija toimii eettisesti moni ammatillisessa yhteistyössä.

Kehityspsykologinen viitekehys 2 op

Tavoite: Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa kehityspsykologista tietoaan asiakkaan hyödyksi seksuaalisissa kysymyksissä.

Seksuaaliterapia ja terapeuttiset lähestymistavat 7 op

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee Plissit- mallin jokaisella neljällä tasolla. Opiskelija perehtyy erilaisiin terapeuttisiin lähestymistapoihin. Opiskelija syventää tietämystään ja osaa soveltaa sekä käyttää teoreettista tietämystään kliinisessä työskentelyssä.

• yksilö- ja pari- ja ryhmäterapia
• kognitiivinen / narratiivinen lähestymistapa
• ratkaisukeskeinen/ toiminnallinen lähestymistapa

Kliininen työskentely 6 op

Tavoite: Opiskelija kliininen työskentely on kokonaisuudessaan 140 t. Kliininen työskentely koostuu yksilö-, pari-, ja/tai ryhmäterapioista. (100 t), luennot ja konsultaatiot (20 t) ja osallistuminen paikallisiin/valtakunnallisiin koulutustapahtumiin (20 t).

Seksuaalilääketiede 1 op

Tavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa seksuaalilääketieteen teoreettista tietoa seksuaalianatomiaan, fysiologiaan ja endokrinologiaan. Opiskelija tietää vammautumisen ja sairastumisen merkitykset ihmisen seksuaalisuuteen ja osaa tukea ihmistä riittävän hyvään seksuaalisuuteen.

Kriminalisoitu seksuaalisuus 0.5 op

Tavoite: Opiskelija ymmärtää seksuaalisuuteen liittyvät väkivaltaisuudet. Opiskelija osaa kohdata seksuaalista väkivaltaa kohdanneen asiakkaan ja auttaa/ohjata hänet parhaaseen mahdolliseen hoitoon.

Tutkimustyö 7 op

Opiskelija valitsee henkilökohtaisen, työyhteisön tai ajassa olevan kiinnostuksen mukaan aiheen, johon hän perehtyy, laatii tutkimussuunnitelman, hyödyntää kirjallisuutta ja tutkittua tietoa, toteuttaa tutkimuksen, raportoi, esittää ja arvioi työnsä. Opinnäytetyö arvioidaan 1 – 5 asteikolla.

Työnohjaus 3 op

Tavoite: Työnohjauksessa opiskelija syventää omaa ammatillista osaamistaan, reflektoi toimintatapojaan opiskeluryhmässä ja pohtii terapeuttista työskentelyään.

Opiskelija osallistuu koulutuksen aikana ryhmätyön ohjaukseen tai halutessaan hankkii itselleen yksilötyönohjauksen.

Oma terapia 1,5 op

Tavoite: Opiskelija ymmärtää ja osaa erottaa omat tunteet, asenteet ja käsitykset työskennellessään asiakkaan kanssa. Opiskelija haluaa kehittää ja tutkia itseään terapeuttina.

Opinnot koostuvat kolmen päivän intensiivikurssista sekä omasta terapiasta. Opiskelija hankkii itselleen terapeutin. Terapiatunteja tulee olla 30 t koulutuksen aikana. Tai jos opiskelija on käynyt omaa yksilöterapiaa kahden vuoden sisällä, niin todistus siitä.

SEKSUAALINEUVOJA KOULUTUS 30 OP 18.1.- 25.11.2016 OULU

IRMA_seksuaalineuvoja.jpg

Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku Oy järjestää vuoden 2016 aikana seksuaalineuvojan koulutuksen, joka on ammatillinen lisäkoulutus jo ammatin omaaville ihmisille. Koulutus on suunnattu opetus-, kasvatus-, terveys- tai sosiaalialan tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää tietojaan ja taitojaan ihmisen seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Perustutkinto tulee olla vähintään opistotasoinen: th, sh, yhteisöpedagogi, sosionomi, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, toimintaterapeutti jne.

Seksuaalineuvojan koulutuksen suoritettuaan ja perustutkinnon ollessa opistotasoa, opiskelijalla on mahdollisuus hakea Suomen Seksologisen Seuran (SSS) kautta kotimaista auktorisointia. Auktorisointia hakevan tulee olla Suomen Seksologisen Seuran jäsen. Jäsenyyttä voi hakea seuran sivuilla olevalla lomakkeella. Auktorisoitujen ammattilaisten osaaminen, koulutus ja työkokemus on varmistettu auktorisointiryhmän tekemässä arvioinnissa.

 

KOULUTUKSEN TAVOITTEET:

 • osaat keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä erilaisessa asiakas- ja kasvatustyössä

 • koulutuksen jälkeen osaat toimia seksuaalineuvojana osana ammatillista työskentelyä käyttäen koulutuksessa saamiasi tietoja ja taitoja

 • koulutuksen suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakeutua seksologian jatko-opintoihin (vähintään opistoasteen perustutkinto pohjakoulutuksena vaaditaan).

OPINTOJEN SISÄLTÖ:

 • Seksuaaliterveys, seksuaalikasvatus, seksuaalioikeudet

 • Seksologian viitekehys ja seksologian peruskäsitteistö

 • Psykoseksuaalinen kehitys, ihmisen anatomia

 • Seksuaalisuus elämän eri vaiheissa, rakkaus ja erotiikka

 • Seksuaalisuuden moninaisuus, seksuaalisuus eri kulttuureissa

 • Seksuaalisuus ja vammaisuus

 • Seksuaalisuus ja kehitysvammaisuus

 • Toiminnalliset häiriöt seksuaalisuudessa ja niiden hoitaminen

 • Kriminalisoidut näkökulmat seksuaalisuuteen

KOULUTTAJAT:

KM, SHO, kliininen seksologi (NACS), seksuaalipedagogi (NACS), psykoterapeutti, työnohjaaja Irma Tuisku sekä alan asiantuntijaluennoitsijat

OPINTOJEN TOTEUTUS:

Koulutus toteutetaan monimuoto- opintoina, lähijaksot toteutetaan OPPIMIS- JA OHJAUSKESKUS VALTERIAN TILOISSA, Myllytullinkatu 7.  90130 Oulu

 • 16 lähiopetuspäivää sisältäen opintokäynnin Helsinkiin (opiskelija kustantaa matkat ja majoituksen) 18- 20.1.2016 (3 pv), 9 – 11.3.2016 (3pv), 11 – 13.5.2016 (3pv), 24 – 26.8.2016 (3pv), 29 – 30.9.2016 (2 pv) ja 23 - 25.11.2016 (3pv).

 • itsenäiset tehtävät, kirjallisuus, ryhmätyönohjaus sekä lopputyö

 

OSALLISTUMISMAKSU:


1450 E + alv 24 % Hinta sisältää materiaalin, toteutuksen, ohjauksen lopputyöhön/kehittämistehtävään ja ryhmätyönohjauksen.

 

ILMOITTAUTUMISET JA KIRJALLISET HAKEMUKSET 10.12.2015 mennessä.

 

Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku Oy

Rovakatu 29 96200 Rovaniemi

tiedustelut p. 040-5475015

email: irma.tuisku@pp.inet.fi

irmanlogo_uusi.jpg

"SÄHKÖISTY SUHTEESTASI"

Kurssi pariskunnille, jotka haluavat tutkia omaa parisuhdettaan ja kehittää vuorovaikutuksen toimivuutta suhteessaan sekä oppia riitelemään rakentavasti. 

Kurssin ohjaaja:
Irma Tuisku, KM, psykoterapeutti, paripsykoterapeutti, perheterapeutti, kliininen seksologi

Tavoitteet:

 • osallistujat tutkivat parisuhdettaan tunnekeskeisyyden näkökulmasta

 • osallistujat tunnistavat omia, opittuja toimintatapoja vuorovaikutuksessa

 • osallistujat saavat vinkkejä parisuhteensa toimivuuden kehittämiseksi

 • avoimuuden lisääminen vuorovaikutuksessa

Kurssiohjelma:

1. Tutustuminen - Mihin oikein rakastuinkaan?

2. Mitä meidän yhteiselle rakkaudenkartalle kuuluukaan ja miten se on rikastuttanut vuosien varrella

3. Vuorovaikutus suhteessamme

4. Tunnekielemme vuorovaikutuksessa

5. Kun emme tule toimeen, miten toimimme

6. Rakentavasti eri mieltä

7. Intiimiys, läheisyys ja seksuaalisuus suhteessamme

8. Mitä opimme suhteestamme

Menetelminä:
Teoriaa, tehtäviä, keskusteluja, esimerkkejä

Aikataulu:
Tiistai-iltaisin kello 17.30 - 20.00. Kurssipaikka ilmoitetaan myöhemmin.
(25.2. , 4.3. , 11.3. , 18.3. , 25.3. , 1.4. , 8.4. ja 29.4.2014)

Ilmoittautuminen:
irma.tuisku@pp.inet.fi tai puh. 040-5475015
Kurssille otetaan viisi (5) pariskuntaa.

Hinta: 49 e/pariskunta/kerta

irmanlogo_uusi.jpg

SEKSOLOGIAN JATKO-OPINNOT 40 op 2014-2015 Rovaniemellä

Lapin kesäyliopisto toteuttaa yhteistyössä Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku Oyn kanssa Rovaniemellä Seksologian jatko-opinnot vuosien 2014-2015 aikana. Koulutuksen suorittanut voi toimia seksuaaliterapeuttina.

Koulutuksen tavoite:

Seksologian jatko-opinnot suorittanut, vähintään opistotason perustutkinnon omaava henkilö, voi hakea NACS:n auktorisointia oltuaan kaksi vuotta Suomen seksologisen seuran jäsenenä.


Kohderyhmä:
sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan perustutkinnon suorittaneet ammattilaiset, joilla on myös seksologian perusopinnot tai seksuaalineuvojakoulutus (10 ov tai 20/30 op) suoritettuna ja joiden tavoitteena ovat seksuaaliterapeutin ammatilliset valmiudet.

Koulutukseen otetaan enintään 16 osallistujaa.

Pääkouluttaja: KM, SHO, psykoterapeutti (TEO), paripsykoterapeutti, perheterapeutti, kliininen seksologi, (vet), (NACS), seksuaalipedagogi (NACS), perheterapeutti (et) työnohjaaja (RT ry), toiminnallisen ryhmätyönohjaaja (MI) Irma Tuisku

Luento-opettajina: alan asiantuntijat

Osallistumismaksu 3790 euroa, joka sisältää opetuksen, opintojen ohjauksen, pienryhmän työnohjauksen ja tutkimustyön ohjauksen. Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa erässä vuoden 2014 aikana. Lisäksi opiskelija kustantaa itse tarvittavan yksilöterapian ja mahdollisen yksilötyönohjauksen ja maksaa osallistumis- ja matkakulut mahdollisille valtakunnallisille opintopäiville ja konferensseihin.

Ilmoittautuminen: opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella viimeistään 1.11.2013.

Ilmoittautuneet kutsutaan ryhmähaastatteluun 14.-15.11.2013, jonka jälkeen valitaan koulutuksen osallistujat. HUOM! Ryhmähaastatteluun tullessaan haastateltavalla on ehdottomasti oltava mukanaan mukaan tutkinto- ja työtodistukset. Koulutus toteutetaan, jos osallistujia on 12. Ryhmään otetaan max 16 osallistujaa.

Huom! ilmoittaituminen on sitova,tutustuthan huolellisesti Lapin kesäyliopiston perumis- ja keskeyttämisehtoihin (kohta ammatillinen täydennyskoulutus).

Lisätietoja:
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
kouluttaja Irma Tuisku p. 040-5475015, irma.tuisku(at)pp.inet.fi

Koulutusjärjestelyihin, mm. maksuihin ym. liittyvät asiat:
koulutussuunnittelija Päivi Hinno, p. 0400 792 396, paivi.hinno(at)lapinkesayliopisto.fi

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
Koulutuksen aikana järjestetään yhteensä 32 lähiopetuspäivää, joiden alustava
aikataulu vuoden 2014 aikana: 29- 31.1., 27-28.3., 21-23.5., 27-29.8., 25-26.9. ja 19- 21.11.2014. Kellonajat tarkentuvat myöhemmin.

Opiskeluun orientoituminen 1 op
Tavoite: Opiskelija saa kuvan opintojen etenemisestä, vaadittavista suorituksista sekä osaa laatia oman opiskelusuunnitelman.

Ammattietiikka 1 op
Tavoitteet: Opiskelija pohtii kulttuurin ja yhteiskunnallisten muutosten merkitystä seksuaalisuuteen. Opiskelija tiedostaa ja ymmärtää ammattieettiset kysymykset terapeuttisessa työskentelyssä ja pohtii omia työskentelytapojaan vastuullisesti ja eettisesti. Opiskelija toimii eettisesti moni ammatillisessa yhteistyössä.
Kehityspsykologinen viitekehys 3 op
Tavoite: Opiskelija ymmärtää ihmisen seksuaalisen kehityksen. Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa kehityspsykologista tietoaan asiakkaan hyödyksi

Seksuaaliterapia ja terapeuttiset lähestymistavat 10 op
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää yksilö- pari- ja ryhmäterapeuttisen työskentelyn ydinasiat. Opiskelija hallitsee Plissit- mallin jokaisella neljällä tasolla. Opiskelija perehtyy erilaisiin terapeuttisiin lähestymistapoihin. Opiskelija syventää tietämystään ja osaa soveltaa sekä käyttää teoreettista tietämystään kliinisessä työskentelyssä.
• yksilö- ja pari- ja ryhmäterapia
• kognitiivinen / narratiivinen lähestymistapa
• ratkaisukeskeinen/ toiminnallinen lähestymistapa

Kliininen työskentely 8 op
Tavoite: Opiskelija työskentelee asiakkaiden kanssa opiskelun aikana 140 tuntia. Kliininen työskentely koostuu yksilö-, pari-, ryhmäterapioista. (100 t), luennot ja konsultaatiot (20 t) ja osallistuminen paikallisiin/valtakunnallisiin koulutustapahtumiin (20 t).

Seksuaalilääketiede 2 op
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää seksuaalilääketieteen teoreettista tietoa liittyen seksuaalianatomiaan, fysiologiaan ja endokrinologiaan. Opiskelija tietää vammautumisen ja sairastumisen merkitykset ihmisen seksuaalisuuteen ja osaa tukea ihmistä riittävän hyvään seksuaalisuuteen.

Kriminalisoitu seksuaalisuus 0.5 op
Tavoite: Opiskelija ymmärtää seksuaalisuuteen liittyvät väkivaltaisuudet. Opiskelija osaa kohdata seksuaalista väkivaltaa kohdanneen asiakkaan ja auttaa/ohjata hänet parhaaseen mahdolliseen hoitoon. (keskusteleva, toiminnallisuus, elokuvat)

Tutkimustyö 10 op
Opiskelija valitsee henkilökohtaisen, työyhteisön tai ajassa olevan kiinnostuksen mukaan aiheen, johon hän perehtyy, laatii tutkimussuunnitelman, hyödyntää kirjallisuutta ja tutkittua tietoa, toteuttaa tutkimuksen, raportoi, esittää ja arvioi työnsä. Opinnäytetyö arvioidaan 1 – 5 asteikolla.

Työnohjaus 3 op
Tavoite: Työnohjauksessa opiskelija syventää omaa ammatillista osaamistaan, reflektoi toimintatapojaan opiskeluryhmässä ja pohtii terapeuttista työskentelyään.
Opiskelija osallistuu koulutuksen aikana ryhmätyön ohjaukseen tai halutessaan hankkii itselleen yksilötyönohjauksen.

Oma terapia 1,5 op
Tavoite: Opiskelija ymmärtää ja osaa erottaa omat tunteet, asenteet ja käsitykset työskennellessään asiakkaan kanssa. Opiskelija haluaa kehittää ja tutkia itseään terapeuttina. Opinnot koostuvat kolmen päivän intensiivikurssista sekä omasta terapiasta. Opiskelija hankkii itselleen terapeutin. Terapiatunteja tulee olla 30 t koulutuksen aikana. Tai jos opiskelija on käynyt omaa yksilöterapiaa kahden vuoden sisällä, niin todistus siitä.

lapinkesayliopisto.jpg

SEKSUAALINEUVOJAN KOULUTUS 10.2.-12.12.2014

Kohderyhmä: Opetus-, kasvatus-, terveys- tai sosiaalialan tutkinnon suorittaneet, jotka haluavat syventää
tietojaan ja taitojaan ihmisen seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä näiden aihealueiden opiskelijat.

Tavoitteet:
• koulutuksen jälkeen osaat toimia seksuaalineuvojana osana ammatillista työskentelyä käyttäen koulutuksessa saamiasi tietoja ja taitoja

• koulutuksen suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakeutua seksologian jatko-opintoihin
(vähintään opistoasteen perustutkinto vaaditaan).

Opiskelun aikana perehdytään seksuaalisuuden erilaisiin ilmiöihin sekä yksilö- että yhteisötasolla.
Keskeinen tavoite on saada valmiudet keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä erilaisessa asiakas- ja koulutustyössä.

Toteutus:
Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina.
• 16 lähiopetuspäivää sisältäen opintokäynnin Helsinkiin
• 10.-12.2., 9.-11.4., 11.-13.6., 18.-19.9., 30.-31.10. (Helsinki) ja 10.-12.12.2014.
• itsenäistä työskentelyä, johon kuuluvat etätehtävät, kirjallisuus ja lopputyö
• vertaisryhmätoimintaa 3 kertaa, á 3-4 tuntia
• ryhmätyönohjaus 16 tuntia.

Sisältö:
• seksologian peruskäsitteistö
• ihmisen psykoseksuaalinen kehitys
• seksuaaliterveys, seksuaalikasvatus, seksuaalioikeudet
• seksuaalisuus elämän eri vaiheissa, rakkaus ja erotiikka
• seksuaalisuuden moninaisuus
• seksuaalisuus ja vammaisuus
• seksuaalisuus ja kehitysvammaisuus
• toiminnalliset häiriöt seksuaalisuudessa ja niiden hoitaminen
• krminalisoidut näkökulmat seksuaalisuudessa
• seksuaalineuvonta, ammattietiikka ja ammatillisuus neuvontatyössä.

Kouluttajina
KM, SHO, kliininen seksologi (NACS), seksuaalikasvattaja (NACS), psykoterapeutti Irma Tuisku sekä alan asiantuntijaluennoitsijat.

Koulutusmaksu 620 euroa


Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja kopio ammatillisen
perustutkinnon todistuksesta Peräpohjolan Opistolle 10.1.2014 mennessä. Hakemuksesta tulee selvitä yhteystietosi ja perustelut koulutukseen hakeutumisellesi. Vastaa myös kysymykseen: Millä tavalla voin hyödyntää nykyisessä työssäni seksuaalineuvojakoulutuksessa saamiani tietoja ja taitoja?

Tiedustelut: p.0400 965 766, koulutus@ppopisto.fi

ppopisto.jpg

irmanlogo_uusi.jpg

seksuaalineuvoja.jpg

 

   

Kohderyhmä

Opetus-, kasvatus-, terveys- tai sosiaalialan tutkinnon suorittaneet, jotka haluavat syventää
tietojaan ja taitojaan ihmisen seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä näiden aihealueiden opiskelijat.

Tavoitteet

• koulutuksen jälkeen osaat toimia seksuaalineuvojana osana ammatillista työskentelyä
käyttäen koulutuksessa saamiasi tietoja ja taitoja
• koulutuksen suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakeutua seksologian jatko-opintoihin
(vähintään opistoasteen perustutkinto vaaditaan).
Opiskelun aikana perehdytään seksuaalisuuden erilaisiin ilmiöihin sekä yksilö- että yhteisötasolla. Keskeinen tavoite on saada valmiudet keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä erilaisessa asiakas- ja koulutustyössä.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina.
• 16 lähiopetuspäivää sisältäen opintokäynnin Helsinkiin
• 12.-14.9. ja 14.-16.11.2012, 16.-18.1., 14.-15.3., 25.-26.4. ja 22.-24.5.2013.
• itsenäistä työskentelyä, johon kuuluvat etätehtävät, kirjallisuus ja lopputyö
• vertaisryhmätoimintaa 3 kertaa, á 3-4 tuntia
• ryhmätyönohjaus 16 tuntia.

Sisältö

• seksologian peruskäsitteistö
• ihmisen psykoseksuaalinen kehitys
• seksuaaliterveys, seksuaalikasvatus, seksuaalioikeudet
• seksuaalisuus elämän eri vaiheissa, rakkaus ja erotiikka
• seksuaalisuuden moninaisuus
• seksuaalisuus ja vammaisuus
• seksuaalisuus ja kehitysvammaisuus
• toiminnalliset häiriöt seksuaalisuudessa ja niiden hoitaminen
• krminalisoidut näkökulmat seksuaalisuudessa
• seksuaalineuvonta, ammattietiikka ja ammatillisuus neuvontatyössä.

Kouluttajina

KM, SHO, kliininen seksologi (NACS),
seksuaalikasvattaja (NACS), psykoterapeutti
Irma Tuisku sekä alan asiantuntijaluennoitsijat.

Koulutusmaksu 450 euroa

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja kopio ammatillisen
perustutkinnon todistuksesta Peräpohjolan Opistolle 13.8.2012 mennessä.
Hakemuksesta tulee selvitä yhteystietosi ja perustelut koulutukseen hakeutumisellesi. Vastaa
myös kysymykseen: Millä tavalla voin hyödyntää nykyisessä työssäni seksuaalineuvojakoulutuksessa saamiani tietoja jataitoja?

Tiedustelut: p.0400 965 766, koulutus@ppopisto.fi

irmanlogo2.jpgppopisto.jpg

___________________________________________________________________________________________________________________

lapinkesayliopisto.jpg

Seksologian jatko-opinnot 60 op 2013-2014 Rovaniemi

Koulutuksen tavoite: Seksologian jatko-opinnot suorittanut, vähintään opistotason perustutkinnon 
omaava henkilö, voi hakea NACS:n auktorisointia oltuaan kaksi vuotta Suomen seksologisen seuran 
jäsenenä.  
Kohderyhmä: sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan perustutkinnon suorittaneet ammattilaiset, joilla on 
myös seksologian perusopinnot tai seksuaalineuvojakoulutus (10 ov tai 20/30 op) suoritettuna ja 
joiden tavoitteena ovat seksuaaliterapeutin ammatilliset valmiudet.  
Koulutukseen otetaan enintään 16 osallistujaa.  
Pääkouluttaja: KM, SHO, psykoterapeutti (TEO), paripsykoterapeutti, perheterapeutti, kliininen 
seksologi, (vet), (NACS), seksuaalipedagogi (NACS), perheterapeutti (et) työnohjaaja (RT ry), 
toiminnallisen ryhmätyönohjaaja (MI) Irma Tuisku
 
Luento-opettajina: alan asiantuntijat  
Osallistumismaksu 3.500 euroa, joka sisältää opetuksen, opintojen ohjauksen, pienryhmän 
työnohjauksen ja tutkimustyön ohjauksen. Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa erässä vuoden 
2013 aikana siten, että 1. erän (1200 €) eräpäivä on helmikuussa, 2. erän (1200€) eräpäivä on 
kesäkuussa ja 3. erän (1100 €) eräpäivä marraskuussa.  
Lisäksi opiskelija kustantaa itse tarvittavan yksilöterapian ja mahdollisen yksilötyönohjauksen ja 
maksaa osallistumis- ja matkakulut mahdollisille valtakunnallisille opintopäiville ja konferensseihin.
 
Opintoseteliavustus: Lapin kesäyliopistolla on käytössään Opetushallituksen myöntämä 
opintoseteliavustus. Lapin kesäyliopisto voi myöntää hakemuksesta avustusta opintomaksuun 
seuraaville kohderyhmille: työttömät, maahanmuuttajat, ikääntyneet ja eläkkeellä olevat, alhaisen 
pohjakoulutuksen omaavat sekä opintonsa keskeyttäneet henkilöt. Opintoseteliavustus voi olla 40%, 
mutta enintään 500 euroa. 
Hakulomake löytyy www.lapinkesayliopisto.fi ->Lomakkeet ja Linkit -välilehdeltä 
Ilmoittautuminen: opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella viimeistään 28.10.2012. 
www.lapinkesayliopisto.fi -> koulutus -> Ammatillinen täydennyskoulutus 
Ilmoittautuneet kutsutaan ryhmähaastatteluun 5.-7.11.2012, jonka jälkeen valitaan koulutuksen 
osallistujat. HUOM! Ryhmähaastatteluun tullessaan haastateltavalla on ehdottomasti oltava 
mukanaan mukaan tutkinto- ja työtodistukset. Koulutus toteutetaan, jos osallistujia on 14. Ryhmään 
otetaan max 16 osallistujaa.
 
Tutustuthan huolellisesti perumis- ja keskeyttämisehtoihimme:  Ilmoittautuminen opintoihin on 
sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. 
Peruminen tulee aina tehdä kirjallisesti sähköpostilla info@lapinkesayliopisto.fi tai postitse. Jos 
ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan 
osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot 
niiden alettua, peritään koko opintomaksu. Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla 
pätevä syy maksusta vapautumiseen. 
Lisätietoja:  
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset: kouluttaja Irma Tuisku p. 040-5475015, 
irma.tuisku@pp.inet.fi www.koulutus-jaterapiapalvelut.net 
Koulutusjärjestelyihin, mm. maksuihin ym. liittyvät asiat:  
koulutussuunnittelija Päivi Hinno, p. 0400 792 396, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi  
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:  
 
Koulutuksen aikana järjestetään yhteensä 35 lähiopetuspäivää, joiden alustava 
aikataulu vuoden 2013 aikana: 23 -25.1., 27.2.-1.3., 3.-5.4., 16-17.5.,21.-23.8., 9.-11.10. ja 21.-22.11. 
Kellonajat tarkentuvat myöhemmin.
 
Opiskeluun orientoituminen 1,5 op  
Tavoite: Opiskelija saa kuvan opintojen etenemisestä, vaadittavista suorituksista sekä osaa laatia 
oman opiskelusuunnitelman.
 
Ammattietiikka 1,5 op 
Tavoitteet: Opiskelija pohtii kulttuurin ja yhteiskunnallisten muutosten merkitystä seksuaalisuuteen. 
Opiskelija tiedostaa ja ymmärtää ammattieettiset kysymykset terapeuttisessa työskentelyssä ja 
pohtii omia työskentelytapojaan vastuullisesti ja eettisesti. Opiskelija toimii eettisesti moni 
ammatillisessa yhteistyössä.
 
Kehityspsykologinen viitekehys 4,5 op  
Tavoite: Opiskelija ymmärtää ihmisen seksuaalisen kehityksen. Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa 
kehityspsykologista tietoaan asiakkaan hyödyksi.
 
Seksuaaliterapia ja terapeuttiset lähestymistavat 15 op  
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää yksilö- pari- ja ryhmäterapeuttisen työskentelyn ydinasiat. Opiskelija
hallitsee Plissit- mallin jokaisella neljällä tasolla. Opiskelija perehtyy erilaisiin terapeuttisiin 
lähestymistapoihin. Opiskelija syventää tietämystään ja osaa soveltaa sekä käyttää teoreettista 
tietämystään kliinisessä työskentelyssä.  
• yksilö- ja pariterapia  
• ryhmäterapia  
• kognitiivinen lähestymistapa  
• narratiivinen lähestymistapa  
• ratkaisukeskeinen/ toiminnallinen lähestymistapa 
• psykodynaaminen lähestymistapa
 
Kliininen työskentely 10,5 op  
Tavoite: Opiskelija työskentelee asiakkaiden kanssa opiskelun aikana 220 tuntia. Kliininen 
työskentely koostuu yksilö-, pari-, ryhmäterapioista. (160 t), luennot ja konsultaatiot (40 t) ja 
osallistuminen paikallisiin/valtakunnallisiin koulutustapahtumiin (20 t).
 
Seksuaalilääketiede 3 op  
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää seksuaalilääketieteen teoreettista tietoa liittyen 
seksuaalianatomiaan, fysiologiaan ja endokrinologiaan. Opiskelija tietää vammautumisen ja 
sairastumisen merkitykset ihmisen seksuaalisuuteen ja osaa tukea ihmistä riittävän hyvään 
seksuaalisuuteen.
 
Kriminalisoitu seksuaalisuus 1,5 op  
Tavoite: Opiskelija ymmärtää seksuaalisuuteen liittyvät väkivaltaisuudet. Opiskelija osaa kohdata 
seksuaalista väkivaltaa kohdanneen asiakkaan ja auttaa/ohjata hänet parhaaseen mahdolliseen 
hoitoon. (keskusteleva, toiminnallisuus, elokuvat)
 
Tutkimustyö 15 op  
Opiskelija valitsee henkilökohtaisen, työyhteisön tai ajassa olevan kiinnostuksen mukaan aiheen, 
johon hän perehtyy, laatii tutkimussuunnitelman, hyödyntää kirjallisuutta ja tutkittua tietoa, 
toteuttaa tutkimuksen, raportoi, esittää ja arvioi työnsä. Opinnäytetyö arvioidaan 1 – 5 asteikolla.
 
Työnohjaus 4,5 op  
Tavoite: Työnohjauksessa opiskelija syventää omaa ammatillista osaamistaan, reflektoi 
toimintatapojaan opiskeluryhmässä ja pohtii terapeuttista työskentelyään.  
Opiskelija osallistuu koulutuksen aikana ryhmätyön ohjaukseen tai halutessaan hankkii itselleen 
yksilötyönohjauksen.
 
Oma terapia 3 op  
Tavoite: Opiskelija ymmärtää ja osaa erottaa omat tunteet, asenteet ja käsitykset työskennellessään 
asiakkaan kanssa. Opiskelija haluaa kehittää ja tutkia itseään terapeuttina. Opinnot koostuvat 
kolmen päivän intensiivikurssista sekä omasta terapiasta. Opiskelija hankkii itselleen terapeutin. 
Terapiatunteja tulee olla 30 t koulutuksen aikana. Tai jos opiskelija on käynyt omaa yksilöterapiaa 
kahden vuoden sisällä, niin todistus siitä. 

irmanlogo_uusi.jpg