Yhteystiedot

Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku Oy

Rovakatu 29
96200 Rovaniemi
puh. +358405475015

Sähköposti
Palaute

TYÖNOHJAUSPALVELUT

koski_pieni.jpg

TYÖNOHJAUSPALVELUT

Työnohjaus on kokemuksellista oppimista, jonka keskeinen menetelmä on keskustelu. Työnohjauksen tarkoituksena on työntekijän ammattitaidon syventäminen ja työyhteisön toiminnan kehittäminen. Työnohjausprosessissa tarkastellaan ohjattavan työtä, työyhteisöä, ja omaa itseä työntekijänä. Tarkastelunäkökulmia voivat olla ajatukset, kokemukset, erilaiset, työhön liittyvät kysymykset, tunteet ja ideat.

Keskeinen tavoite on yksilöllinen ammatillinen kasvu. Työnohjauksessa keskitytään työtilanteiden käsittelyyn ja työtilanteissa esiintyvien ongelmien ratkaisuun. Työnohjaus tarjoaa ennen muuta mahdollisuuden syventyä pohdiskelemaan omaa työn tekemisen tapaa ja mahdollisuutta löytää uusia toimintamalleja. Päämääränä on perustehtävän selkiyttäminen ja työntekijän ammatillisen kasvun tukeminen.

Työnohjaus on säännöllistä ja systemaattista työskentelyä, johon sisältyy vuorovaikutus-, oppimis- ja ongelmaratkaisuprosesseja. Käsiteltävät asiat nousevat ohjattavan/ohjattavien työtilanteista. Ohjattavalla on oikeus ja velvollisuus ilmaista itseään ja omia ajatuksiaan työnohjauksessa.

TYÖNOHJAUKSEN PERIAATTEET:
• sopimuksellista, määräaikaista, prosessiluonteista
• säännöllistä, luottamuksellista
• ryhmätyönohjauksessa on yleensä suljettu, määritelty ryhmä osallistujia
• osallistumisesta, poissaoloista, poisjäännistä, uusista jäsenistä, sovitaan ryhmän ja ohjaajan kanssa