Yhteystiedot

Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku Oy

Rovakatu 29
96200 Rovaniemi
puh. +358405475015

Sähköposti
Palaute

OSAAMISENI

HENKILÖTIEDOT
Olen Irma Tuisku (300455), 61-vuotias nainen Rovaniemen maalaiskunnasta. Asun omakotitalossa
yhdessä puolisoni kanssa. Olen avioliitossa, takana jo yli 40 vuotta. Kaksi aikuista tytärtä sekä yksi ihana lapsenlapsi.

irma20162.JPGTAVOITTEENI KOULUTUS- JA TERAPIAPALVELUT IRMA TUISKU OY:N TOIMINNASSA:
Yritykseni tarjoaa psykoterapiapalveluja yksilöille, pariskunnille, perheille ja ryhmille, työnohjaus
ja työyhteisöjen kehittämispalveluja.
Tavoitteeni on edistää toiminnallani ihmisten hyvinvointia sekä auttaa työyhteisöjä löytämään
uusia, heille ominaisia tapoja toimia. Työskentelyni perustuu käsitykseen, että yhteistyöllä ja
ihmisestä itsestä lähtevillä voimavaroilla on kantavuutta elämänlaatuun ja omaan hyvinvointiin.
Ihminen on kokonaisuus, jonka hyvinvointiin vaikuttavat niin sosiaaliset, psyykkiset ja fyysiset
tekijät. Vahvuutenani ovat monipuolinen koulutustausta sekä vankka työkokemus käytännön
työkentillä.

MENETELMIÄ, JOITA KÄYTÄN

 • Keskustelu: (esim. dialogi, heijastava kuuntelu, sadutus, motivoiva haastattelu, teoriatieto, kirjallisuus yms.), 
 • Toiminnalliset menetelmät: valokuvaus, ryhmätyöt, parityö, porinaryhmät, tehtävät, itsehavainnointi, erilaisia välineitä (kortit, tehtävät), kirjoittaminen jne. 
 • Draamatyöskentely: (sivuun puhuminen, roolityöskentely, tärkeä esine, sosiaalinen atomi, verkostokartta jne.) 

KOULUTUKSENI

 • Sairaanhoitaja 1977 Lapin sairaanhoito-oppilaitos
 • Erikoissairaanhoitaja, pääaine psykiatrinen sairaanhoito 1979 Lapin sairaanhoito-oppilaitos 
 • Sairaanhoidonopettaja 1986 Oulun sairaanhoito-oppilaitos 
 • Oppilaanohjaaja 1989 Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopisto 
 • Kasvatustieteen maisteri, pääaine kasvatustiede 1991 Lapin yliopisto 
 • Oppilaanohjauksen työn kehittäminen 1994 Jyväskylän Opettajakorkeakoulu 
 • Konsultatiivinen työtapa 1994 Lapin yliopisto, täydennyskoulutuskeskus 
 • Seksuaaliterapeutti 1996 Sexpo ja Suomen perheterapiayhdistys ry 
 • Toiminnallisen ryhmätyönohjaaja 40 ov 1998 Suomen Morenoinstituutti 
 • Ylioppilas 1999 Rovaniemen aikuislukio 
 • Erityistason perheterapeutti 2002 Lapin yliopisto, täydennyskoulutuskeskus 
 • Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan jatkotutkinto 
 • Kliininen seksologi 90 op 2005Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
 • Työnohjaaja 2005 Ryhmätyö ry 
 • Kognitiivisen psykoterapian perustaidot 2005 Integrum- instituutti 
 • Näyttötutkintomestari 15 ov 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
 • Työnohjaajien jatkokoulutus (organisaatioiden johtaminen, työyhteisöjen ja ryhmien työn- ohjaus) 30 op 2009 Kemi- Tornion ammattikorkeakoulu 
 • Paripsykoterapeutti 2012 Suomen Psykologinen Instituutti
 • Voimauttavan valokuvauksen ammatilliset perusteet 8 ov. 2015. Lapin Kesäyliopisto
 • Tunnekeskeinen pariterapia perusteet 2013. ICEEFT. Hanna Pinomaa. Certified EFT Trainer.
 • Tunnekeskeinen pariterapia jatko-opinnot. 2015. ICEEFT. Hanna Pinomaa. Certified EFT Trainer.

Cum laude arvosanat minulla on psykologia, sosiologiasta, filosofiasta ja erityispedagogiikasta,
jotka on suoritettu Lapin yliopiston vaatimusten mukaisesti. Approbatur arvosanat olen suorittanut
naistutkimuksesta (Lapin YO), sosiaalipolitiikasta (Lapin YO) ja aikuiskasvatuksesta (Tampereen
yliopiston vaatimukset).

TYÖURANI

 • Sairaanhoitajana 1977- 1978 LKS, neurologian osasto 
 • Psykiatrinen sh, apulaisosastonhoitaja 1978 -1986 Muurolan sairaala 
 • SHO 1984- 1985 Lapin sairaanhoito-oppilaitos 
 • SHO 1987- 1989 Kemin sairaanhoito-oppilaitos, Kemijärvi 
 • Lehtori 1989- 1996 Lapin terveydenhoito-oppilaitos 
 • Lehtori 1996- 1999 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 
 • Yrittäjä 1999- 2003 Koulutus- ja terapiakeskus Kipinä 
 • Lehtori 2003- 2005 Peräpohjolan Opisto 
 • Yrittäjä 2005- Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku OY

Sairaanhoidon opettajana olen opettanut mielenterveyteen, psyykkisiin sairauksiin ja niiden
hoitoon, luovuuteen, ryhmä- ja tiimitoimintaan, johtamiseen, työelämäpsykologiaan,
itsetuntemukseen, ohjaamiseen ja opetukseen, seksuaalisuuteen sekä tutkimustyöhön liittyviä
ammattiaineita. Tehtäviini kuului myös osastonjohtajana toimiminen Kemin oppilaitoksessa 1988 –
1989 sekä Lapin terveydenhuolto-oppilaitoksessa 1994 – 1996.

Toimin aikuiskouluttajana sekä Lapin terveydenhuolto – oppilaitoksella että Peräpohjolan
Opistolla. Tehtäviini kuului suunnitella, toteuttaa sekä arvioida ammatillista lisä- ja -täydennys-
koulutusta. Koulutukset olivat ns. pitkäkestoista koulutusta, 6kk – vuoteen. Työssäni toteutin
työyhteisöjen kehittämistä yhdessä työyhteisön kanssa ja annoin yksilö- ja ryhmätyönohjausta.
Tällä hetkellä teen työkseni yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksia, yksilö-, pari- ja
seksuaaliterapiaa, koulutan seksuaalineuvojia ja seksologin jatko- opiskelijoita, pidän
asiantuntijaluentoja ja ohjaan parisuhdekursseja.

HARRASTUKSENI

Mielestäni harrastukset pitävät ihmisen fyysisen ja psyykkisen tasapainon kunnossa. Olen
aktiivinen liikkuja, pidän pitkänmatkan juoksemisesta, käyn kuntosalilla, talvella hiihdän ja
kävelen. Marjastus ja sienestys kuuluvat joka syksyiseen toimintaani, luonto antaa paljon voimia
mieleen ja taiteellisia elämyksiä sieluun. Matkustelu on ollut jo 30 vuotta eräs yhteinen
harrastuksemme mieheni kanssa.