Yhteystiedot

Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku Oy

Rovakatu 29
96200 Rovaniemi
puh. +358405475015

Sähköposti
Palaute

SEKSOLOGIAN JATKO-OPINNOT (40p)

21.2.2018 – joulukuu 2019

KOULUTUS – JA TERAPIAPALVELUT IRMA TUISKU OY

TERAPIA JA KOULUTUS NINA MÖMMÖ-KOSKINIEMI

 

KOULUTUKSEN TAVOITE: 

Tavoitteena ovat seksuaaliterapeutin ammatilliset valmiudet.

Opinnot suoritettuaan opiskelija voi toimia seksuaaliterapeuttina.

Henkilöllä, joka on suorittanut Seksologian jatko-opinnot, on vähintään opistotason perustutkinnon omaava ja, joka on ollut vähintään 2 vuotta Suomen Seksologisen Seuran jäsen, on mahdollisuus hakea diplomia, Specialist in Sexological Counselling (NACS:n auktorisointi).

KOHDERYHMÄ:

Terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan perustutkinnon suorittaneet ammattilaiset, joilla on seksologian perusopinnot tai seksuaalineuvojan koulutus (30 op) suoritettuna.

KOULUTUKSEN RAKENNE:

Seksologian jatko opintojen lähijaksot toteutetaan pääsääntöisesti Oulussa. Opintokäynti on Riihimäelle ja pedofiilien terapiasta. Lääketieteen opinnot toteutuvat Rovaniemellä.

Opiskelija tekee kliinisen työn itsenäisesti saaden siihen ryhmä työnohjauksen koulutusryhmässä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Opiskeluun orientoituminen 1 op  

Lähiopetus ryhmäopetuksena

Yksilöohjaus 3 t/ opiskelija/ koko koulutuksen aika

Itsenäinen opiskelu (oman opiskelun suunnittelu)

 

Ammattietiikka1 op

Lähiopetus   

Suoritus: Kirjallisuus ja tehtävä

 

Kehityspsykologinen viitekehys 2 op 

Lähiopetus

Teemapäivä, jossa on tehtävien pohdintaa.     

Suoritus: Tehtävä ja kirjallisuus

 

Seksuaaliterapia ja terapeuttiset lähestymistavat 8 op 

Ratkaisukeskeinen lähestyminen, skeematerapeuttinen lähestyminen

Tunnekeskeinen pariterapia

Ryhmäterapia

 

Suoritus: Opiskelija osallistuu kontaktiopetukseen.

Suoritus: Opiskelija laatii kaksi terapiakertomusta valitsemistaan asiakkaista, teoreettisia viitekehyksiä hyödyksi käyttäen.

Asiakkaana voi olla yksilö, pariskunta, perhe tai ryhmä.

Kliininen työskentely 10 op    

Suoritus: Opiskelijan tekemä kliininen työskentely 140 t, joka koostuu:

Yksilö- ja pari- ja ryhmäterapia työskentely 100 t, josta voi olla 15 t nettineuvontaa.

Konsultaatiot ja koulutukselliset luennot 20 t

Valtakunnalliset opintopäivät 20 t (opiskelija kustantaa itse)

                                                                                                           

Seksuaalilääketiede 2 op

Lähiopetus. (asiantuntija lääkärit),

Suoritus: Tehtävä ja kirjallisuus

 

Kriminalisoitu seksuaalisuus 2,5 op 

Lähiopetus

Suoritus: Osallistuminen

Tutkimustyö 8 op

Lähiopetus

Ohjaus 3 t/ työ

Suoritus: Opinnäytetyö, joka arvioidaan 1 - 5

Työnohjaus 3 op  

Ryhmätyönohjaus 75 t koulutuksen aikana/ opiskelija

 

Oma terapia 2,5 op, koostuu kahdesta osasta

30 t yksilöterapiaa, jonka opiskelija hankkii ja kustantaa itse 

25 t koko ryhmän kesken tapahtuvana, sisältyy koulutukseen, 3 päivän intensiivikurssina

 

Kirjallisuus 2000 sivua, opiskelija tekee itse luettelon lukemastaan seksologisesta kirjallisuudesta

 

32 lähipäivää

Työnohjaukset 1 x / kk tai koulutuspäivien yhteydessä

 

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: Max: 20 henkilöä

 

KOULUTTAJAT:

Pääkouluttajat ja ryhmätyönohjaajat:

KM, SHO, et - psykoterapeutti, paripsykoterapeutti, perheterapeutti, kliininen seksologi (vet) (NACS), seksuaalipedagogi (NACS), työnohjaaja (RR), toiminnallisen ryhmätyönohjaaja (MI), skeematerapia opinnot, Irma Tuisku

KM (kasvatuspsykologia), aineenopettaja, et - psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti (NACS), Eriksonilainen hypnoterapia, akupunktio (Nada), skeematerapia opinnot, Muksuoppi kouluttaja, Nina Mömmö-Koskiniemi

Luento-opettajina:

alan asiantuntijat

Opiskelija kustantaa itse tarvittavan yksilöterapian ja mahdollisen haluamansa yksilötyönohjauksen. Lisäksi opiskelija maksaa itse mahdolliset osallistumiset ja matkakulut valtakunnallisille opintopäiville ja konferensseihin.

Lähijaksot yhteensä 32 päivää

2018

  • Kevät 21 -23.2.2018, 25 -27.4.2018, 7 – 8.6.2018= 8pv
  • Syksy 2018, 8 päivää sovitaan ryhmän kanssa

2019

  • Kevät 2019, 8 pv sovitaan ryhmän kanssa
  • Syksy 2019, 8 pv sovitaan ryhmän kanssa