Yhteystiedot

Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku Oy

Rovakatu 29
96200 Rovaniemi
puh. +358405475015

Sähköposti
Palaute

Seksologian jatko-opinnot (25 ov = 37,5 op) 30.5.2016 - toukokuu 2018, TORNIO

SEKSOLOGIAN JATKO- OPINNOT (25 ov = 37,5 op)

 
KOULUTUKSEN TAVOITE: 
Tavoitteena ovat seksuaaliterapeutin ammatilliset valmiudet
Opinnot suoritettuaan opiskelija voi toimia seksuaaliterapeuttina.
 
Henkilöllä, joka on suorittanut Seksologian jatko-opinnot, on vähintään opistotason perustutkinnon omaava ja, joka on ollut vähintään 2 vuotta Suomen Seksologisen Seuran jäsen, on mahdollisuus hakea diplomia, Specialist in Sexological Counselling (NACS:n auktorisointi).
 
KOHDERYHMÄ:
Terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan perustutkinnon suorittaneet ammattilaiset, joilla on seksologian perusopinnot tai seksuaalineuvojan koulutus(30 op) suoritettuna.
 
KOULUTUKSEN RAKENNE:
Seksologian jatko opintojen lähijaksot toteutetaan pääsääntöisesti Torniossa. Opintokäynti on Riihimäelle, ja lääketieteen opinnot toteutuvat Rovaniemellä.
Opiskelija tekee kliinisen työn itsenäisesti saaden siihen ryhmä työnohjauksen koulutusryhmässä.
 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

 

Opiskeluun orientoituminen 0.5 op  

Lähiopetus ryhmäopetuksena
Yksilöohjaus 3 t/ opiskelija/ koko koulutuksen aika
Itsenäinen opiskelu (oman opiskelun suunnittelu)

 

Ammattietiikka1 op

Lähiopetus   

Suoritus: Kirjallisuus ja tehtävä

Kehityspsykologinen viitekehys 1,5 op 

Lähiopetus
Teemapäivä, jossa on tehtävien pohdintaa.     
Suoritus: Tehtävä ja kirjallisuus

 

Seksuaaliterapia ja terapeuttiset lähestymistavat 8 op 
Narratiivinen terapia
Tunnekeskeinen pariterapia. KM, kliininen seksologi, psykoterapeutti Irma Tuisku
Ryhmäterapia KM, kliininen seksologi, psykoterapeutti, toiminnallisen ryhmätyönohjaaja Irma Tuisku
 
Suoritus: Opiskelija osallistuu kontaktiopetukseen.
Suoritus: Opiskelija laatii kaksi terapiakertomusta valitsemistaan asiakkaista, teoreettisia viitekehyksiä hyödyksi käyttäen.
Asiakkaana voi olla yksilö, pariskunta, perhe tai ryhmä.
 

Kliininen työskentely 10 op    

Suoritus: Opiskelijan tekemä kliininen työskentely 140 t, joka koostuu:

Yksilö- ja pariterapia työskentely 100 t
Konsultaatiot ja koulutukselliset luennot 20 t
Valtakunnalliset opintopäivät 20 t (opiskelija kustantaa itse)

                                                                                                          

Seksuaalilääketiede 2 op

Lähiopetus. (asiantuntija lääkärit),

Suoritus: Tehtävä ja kirjallisuus

Kriminalisoitu seksuaalisuus 1 op 

Lähiopetus

Suoritus: Osallistuminen

 

Tutkimustyö 8 op

Lähiopetus
Ohjaus 3 t/ työ
Suoritus: Opinnäytetyö, joka arvioidaan 1 - 5
 
Työnohjaus 3 op  
Ryhmätyönohjaus 75 t koulutuksen aikana/ opiskelija
 
Ryhmä koko max 16 henkilöä

 

Oma terapia 2,5 op, koostuu kahdesta osasta

30 t yksilöterapiaa, jonka opiskelija hankkii ja kustantaa itse 

25 t koko ryhmän kesken tapahtuvana, sisältyy koulutukseen, 3 päivän intensiivikurssina

 
 

Kirjallisuus 2000 sivua, opiskelija tekee itse luettelon lukemastaan seksologisesta kirjallisuudesta

 
27 lähipäivää
Työnohjaukset 1 x / kk tai koulutuspäivien yhteydessä
 
OSALLISTUJAMÄÄRÄ: Max: 16 henkilöä
 
 
KOULUTTAJAT:
Pääkouluttajat ja ryhmätyönohjaaja:
KM, SHO, psykoterapeutti (TEO), paripsykoterapeutti, perheterapeutti, kliininen seksologi (vet) (NACS), seksuaalipedagogi (NACS),  työnohjaaja (RR), toiminnallisen ryhmätyönohjaaja (MI) Irma Tuisku
 
Luento-opettajina:
alan asiantuntijat
 
 
Opiskelija kustantaa itse tarvittavan yksilöterapian ja mahdollisen haluamansa yksilötyönohjauksen. Lisäksi opiskelija maksaa itse mahdolliset osallistumiset ja matkakulut valtakunnallisille opintopäiville ja konferensseihin.
 

Lähijaksot yhteensä 27 päivää

2016
  • 30 -31.5, 17 – 19.8, 6 – 7.10 ja  23 -25.11 = yhteensä 10 pv
2017
  • tammikuu 2 pv, maaliskuu 2 pv, toukokuu 2 pv, syyskuu 2 pv, marraskuu 2 pv = 10 pv
2018
  • tammikuu 2 pv, maaliskuu 2 pv ja toukokuu 3 pv = 7 pv